Informace pro cestující z ČR do SRN

Od 21.12.2007 nejsou v zásadě prováděny na společných vnitřních hranicích mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo žádné hraniční kontroly (článek 20 nařízení EU číslo 56272006 (Schengenský hraniční kodex)). Oba státy se plně řídí SPÚ (SPÚ= Schengenská prováděcí úmluva).

Ulehčení cestovního ruchu spočívá v odstranění jak hraničních kontrol přímo na hranicích (čl.7 SPÚ), tak ochrany státních hranic (čl.12 SPÚ). Policejní kontroly zůstanou beze změn, jelikož tyto nemají nic společného s  kontrolami státních hranic (čl.21 SPÚ).

K tzv. Schengenské úmluvě (SPÚ) přistoupily všechny evropské státy, včetně Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Bulharsko, Rumunsko a Kypr zatím nejsou plnohodnotnymi členy Schengenské dohody.

V souvislosti s odstraněním hraničních kontrol mohou být překračovány vnitřní-hranice každým, nezávisle na státní příslušnosti a v jakémkoli místě a čase.

Při překračování vnitřní hranice musí mít každý občan smluvních států u sebe cestovní doklad nebo náhradní cestovní doklad. Při následném pobytu v ostatních státech Evropské unie je potřebné vlastnit pouze cestovní pas nebo náhradní cestovní doklad. Tyto dokumenty musí být předloženy „včas„. Spolková policie doporučuje mít tyto doklady stále u sebe.

Pokud nebudou právní předpisy dodržovány, jedná se o přestupek a příslušným úřadem může být udělena peněžitá pokuta.

Pro vaše odněty, pochvaly, stížností nebo připomínky klikněte prosím zde.

© Bundespolizei 1999-2019. Alle Rechte vorbehalten.