DieBundespolizei

AktuelleMeldungen

Wir sorgen für Sicherheit in Zügen und auf Bahnanlagen

Bundespolizei - Wir sind SicherheitWir sorgen für Sicherheit

in Zügen und auf Bahnanlagen

Mehr erfahrenzumThemaBahnPolizei

Blätterfunktion


Spolková celní správa

Další informace/pokyny k omezení/zákazu dovozu různého zboží/výrobků/předmětů, na příklad: 

  • omamné látky
  • léky
  • tabákové výrobky
  • alkoholické nápoje
  • pohonné hmoty
  • káva
  • finanční a obdobně hodnotné prostředky

najdete na internetových stránkách Spolkové celní správy:
http://www.zoll.de/

© Bundespolizei 1999-2018. Alle Rechte vorbehalten