DieBundespolizei

AktuelleMeldungen

Wir sorgen für Sicherheit in Zügen und auf Bahnanlagen

Bundespolizei - Wir sind SicherheitWir sorgen für Sicherheit

in Zügen und auf Bahnanlagen

Mehr erfahrenzumThemaBahnPolizei

Blätterfunktion

Informace pro cestující z ČR do SRN

Od 21.12.2007 nejsou v zásadě prováděny na společných vnitřních hranicích mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo žádné hraniční kontroly (článek 20 nařízení EU číslo 56272006 (Schengenský hraniční kodex)). Oba státy se plně řídí SPÚ (SPÚ= Schengenská prováděcí úmluva).

Ulehčení cestovního ruchu spočívá v odstranění jak hraničních kontrol přímo na hranicích (čl.7 SPÚ), tak ochrany státních hranic (čl.12 SPÚ). Policejní kontroly zůstanou beze změn, jelikož tyto nemají nic společného s  kontrolami státních hranic (čl.21 SPÚ).

K tzv. Schengenské úmluvě (SPÚ) přistoupily všechny evropské státy, včetně Švýcarska, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Bulharsko, Rumunsko a Kypr zatím nejsou plnohodnotnymi členy Schengenské dohody.

V souvislosti s odstraněním hraničních kontrol mohou být překračovány vnitřní-hranice každým, nezávisle na státní příslušnosti a v jakémkoli místě a čase.

Při překračování vnitřní hranice musí mít každý občan smluvních států u sebe cestovní doklad nebo náhradní cestovní doklad. Při následném pobytu v ostatních státech Evropské unie je potřebné vlastnit pouze cestovní pas nebo náhradní cestovní doklad. Tyto dokumenty musí být předloženy „včas„. Spolková policie doporučuje mít tyto doklady stále u sebe.

Pokud nebudou právní předpisy dodržovány, jedná se o přestupek a příslušným úřadem může být udělena peněžitá pokuta.

Pro vaše odněty, pochvaly, stížností nebo připomínky klikněte prosím zde.

© Bundespolizei 1999-2019. Alle Rechte vorbehalten.

HinweisCookies

Diese Website verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website geben Sie uns Ihre Zustimmung zur Nutzung der Cookies. Nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schließen