DieBundespolizei

AktuelleMeldungen

Wir sorgen für Sicherheit in Zügen und auf Bahnanlagen

Bundespolizei - Wir sind SicherheitWir sorgen für Sicherheit

in Zügen und auf Bahnanlagen

Mehr erfahrenzumThemaBahnPolizei

Blätterfunktion


Postupy v trestním řízení ve Spolkové republice Německo

Trestní řád Spolkové republiky Německo dává trestně stíhaným osobám různá práva a povinnosti.
Některé z nich jsou následně uvedeny: 

Práva v trestním řízení

Orgány činné v trestním řízení mají povinnost provést zákonem předepsané poučení, které by mělo být, obzvláště pro osoby pocházející z ciziny, srozumitelné a zřejmé. Pokud osoby v trestním řízení nerozumí německému jazyku, mají právo požádat o překladatele/tlumočníka. Cizí státní příslušníci mají nárok, při odnětí svobody, na vyrozumění svého blízkého příbuzného nebo osoby, které důvěřuje. Cizí státní příslušníci mají právo informovat konzulární úřad země původu o svém zadržení/zatčení. Po předběžném zadržení musí být bezodkladně, nejpozději den po zadržení, předveden před soud, který rozhoduje o vydání  zatýkacího rozkazu čí propuštění na svobodu.

Dále mají tyto osoby možnost, proti provedeným opatřením podat stížnost a jejich zákonnost nechat prověřit.

 

Povinnosti při zjištění trestního činu

Policie má různé možnosti vyšetřování při podezření ze spáchání trestné činnosti. Policie může například při dopravních deliktech provést dechovou zkoušku, nařídit odebrání krve lékařem nebo nechat provést zkoušku moči.

Podezřelí z trestné činnosti a jejich věci mohou být prohledáni. Předměty, které slouží jako důkazy v trestním řízení, mohou být zajištěny. Nebudou-li tyto předměty dobrovolně vydány, může policie tyto věci zabavit.

Osoby, které jsou podezřelé z trestného činu mohou být identifikovány (to znamená sejmutí otisků/vyhotovení fotografií). Obviněný může případně zaplatit peněžitou kauci a tímto zabránit omezení své svobody. To znamená, že policie může zajistit hotovost nebo hodnotné předměty k uhrazení nákladů na trestní řízení a peněžitý trest a obviněný může dále pokračovat v cestě. Tato možnost existuje i pro osoby, které nemají stálé bydliště v Německu a nejsou zde předpoklady k příkazu k zatčení.

Když se zjistí, že obviněný je nevinný, existují možnosti k vrácení zajištěné hotovosti a majetku přes osobu zplnomocněnou k převzetí písemností (zmocněnce). Zplnomocněná osoba může být určena obviněným, tato osoba však musí mít trvalé bydliště v Německu.

Pokud obviněný nezná žádnou osobu, kterou by bylo možno zplnomocnit k přebírání písemností, může být tato určena příslušným soudem. Po ukončení shromáždění všech důkazů může státní zastupitelství podat veřejnou žalobu u německého soudu. Při splnění určitých předpokladů může být trestní příkaz vydán bez hlavního soudního líčení.

Při vyšetřování přestupku (podle závažnosti spáchání) je možné určit různé postupy pří vyšetřování.

 

© Bundespolizei 1999-2019. Alle Rechte vorbehalten.

HinweisCookies

Diese Website verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website geben Sie uns Ihre Zustimmung zur Nutzung der Cookies. Nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schließen